Lagar & regler

Det är viktigt att upprätta ett hyresavtal när du hyr en lägenhet eller ett rum. Det finns flera punkter som bör ingå i ett hyresavtal; det ska finnas uppgifter om avtalsparterna, hyran, hyrestiden, rätten till andra utrymmen (vindsförråd etc) samt övriga detaljer som exempelvis möblering och sophämtning.

Om du vill att vi skickar avtalsförslag till dig på svenska och/eller engelska vänligen skicka ett mej till hemma@malmostudenter.se 

Om man ska hyra en hyresrätt i andra hand krävs hyresvärdens samtycke och om du ska hyra en bostadsrätt i andra hand krävs bostadsrättsföreningens samtycke. För att bo som inneboende behövs i princip inget samtycke. Vanligtvis ska hyran betalas den sista vardagen före varje ny månad. Om man som hyresgäst inte betalar sin hyra, riskerar man att bli vräkt.

Det är också viktigt att hyran för en andrahandsbostad som är en hyresrätt inte är oskäligt hög. För hyror i ägda bostäder (bostadsrätt/villa/ägarlägenhet) gäller andra regler och där är riktmärket att hyran ska kunna täcka rimliga kostnader för att äga bostaden. Vid misstanke om att din hyra är för hög, ska man som hyresgäst kontakta Hyresnämnden

 

SVENSK LAG

Vill du läsa på om vad svensk lag säger om bostäder och olika typer av uthyrning finns här relevanta kapitel:

Lagen om uthyrning av egen bostad

Avtalslagen

 

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?