Användarvillkor

Genom att registrera sig godkänner användaren att Studentkåren Malmö lagrar användarens personliga information, inklusive IP-adress, i enlighet med GDPR. Som användare går du med på att all information som du skrivit in sparas i databasen. Denna information kommer inte att distribueras till någon tredje part utan ditt samtycke. Undantag till denna regel gäller om användaren brutit mot tillämplig lag och hemsidesansvariga blir skyldiga att utlämna relevant information under laga tvång. Användare ger tillstånd till Studentkåren Malmö att föra register över användarkonton. 

Studentkåren Malmö ansvarar inte för att informationen gällande förmedlingen av bostäder mellan användare är korrekt. Har en användare krav gentemot annan användare till följd av denne användares användning av annonstjänsten accepterar den kravställande användaren att göra gällande detta krav självständigt och utan inblandning från Studentkåren Malmös sida samt att Studentkåren Malmö befrias från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav. 

Studentkåren Malmö förbehåller sig rätten att stänga av en användare om det finns misstanke om olovlig uthyrning, bedrägeri eller liknande.

Studentkåren Malmö förbehåller sig även rätten att neka publicering av annonser där det föreligger misstanke om bedrägeri eller liknande.

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?